Tuubit auki! la-su 11. ja 12.10. 2014 klo 12-16 Pulttitie 10 B, Helsinki

tuubit_auki_juliste_a4

Pulttitie 10:ssa tähän Taidemaalariliiton 85-vuotisjuhlatapahtumaan osallistuvat työhuoneillaan Merja  Salonen, Hillevi Vähälä-Aranko, Heli Tuhkanen ja Inkeri Makkonen. -Tervetuloa!

 

TUUBIT AUKI – AVOIMET TYÖHUONEET 11.–12.10.2014
Taidemaalariliitto juhlistaa 85-vuotisjuhlaansa maanlaajuisella avoimet työhuoneet -tapahtumalla.
Taidemaalariliiton jäsentaiteilijoiden työhuoneet ovat avoinna yleisölle kautta Suomen Utöstä
Inariin ja Ylistarosta Joensuuhun lauantaista sunnuntaihin 11.–12.10. klo 12–16.
Suurelle yleisölle TUUBIT AUKI -tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua yleensä suljettuina
pysyviin, arvoituksellisiksikin koettuihin taiteilijoiden työhuoneisiin. Osaltaan se kiinnittää huomiota
taiteilijan ammattiin, asemaan, työolosuhteisiin ja toimeentuloon. Tapahtuma avaa sisällöllisesti
rikkaan, mutta usein taloudellisesti niukan toimeentulon tarjoavan ammatin saloja.
Tapahtuman aikana työhuoneensa avaa lähes sata Taidemaalariliiton jäsentä 28 paikkakunnalta.
Tapahtuma on moni-ilmeinen ja rikas: sen aikana työhuoneilla mm. työskennellään, järjestetään
näyttelyitä, keskustellaan ja annetaan yleisön kokeilla taiteen tekemistä – kukin taiteilija ja työhuone
esittäytyvät omanlaisinaan. Työhuoneilta on myös mahdollista ostaa taidetta.
Tervetuloa!
Taidemaalariliitto täyttää 85 vuotta vuonna 2014. Tänä päivänä Taidemaalariliitto on 1300
ammattitaidemaalarin valtakunnallinen yhdistys. Toiminnan tarkoituksena on kuvataiteen edistäminen ja
kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen valvominen. Näihin tavoitteisiin pyritään monipuolisen
näyttelytoiminnan järjestämisen lisäksi mm. tukemalla taiteilijoita järjestö- ja jäsentoiminnalla, tarjoamalla
taiteilijoille neuvontapalveluja ja muita palveluja, tiedottamalla taiteilijan työhön liittyvistä ja kuvataiteen alan
ajankohtaisista asioista sekä toimimalla viranomaisiin päin taiteen ja kulttuurin edistämiseksi.
Taidemaalariliiton toiminnan yleisenä tavoitteena on maalaustaiteen aseman kehittäminen ja vahvistaminen.
Keskeisiä kysymyksiä ovat taidemaalauksen määrittely ja sen ytimen sekä rajojen tutkiminen nykyhetkessä ja
jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.
Lisätietoja:
www.painters.fi/tuubitauki
tmgalleria(a)artists.fi
Taidemaalariliitto, tm•galleria p. 09 6811 0575